Betalnings- och leveransvillkor

Att handla från Teknikmannen är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpvillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Allmänt

 • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Teknikmannen Väst AB 559129-8756 (”Teknikmannen”, ”vi” eller ”oss”) och dig som gör en beställning från oss via Teknikmannen.se (”Webbplatsen”). Kontaktuppgifter och övrig information om Teknikmannen framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller vid beställning av vara och, i förekommande fall, tillhörande service och/eller installation av varan via Webbplatsen.

 

 • Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

Avtal och beställning

 • För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Efter mottagen beställning skickar Teknikmannen så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Teknikmannen skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post.

 

 • Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

 

 • Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Teknikmannen ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Priser och betalning

 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

 

 • Teknikmannen strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för slutförsäljning av produkter, att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

 

 • Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

 

 • Om du väljer att delbetala eller annars betala mot faktura måste du i tillägg till dessa Villkor acceptera de allmänna villkor som gäller för det företag som hanterar faktureringen i samband med att du genomför din beställning. Betalning ska ske till det bolag som ställer ut fakturan då vi överlåter rätten till aktuell fordran till detta företag. Du medger således genom att du accepterar dessa Villkor att betalning endast kan ske med befriande verkan till det bolag som vi överlåtit fordran till. Vilket bolag detta är framgår av nyss nämnda allmänna villkor från bolaget ifråga som du accepterar när du gör din beställning och väljer betalning mot faktura/delbetalning. Mer information om gällande villkor för delbetalning och betalning mot faktura finns på Webbplatsen.

Kortbetalning

Vid kortbetalning sker betalningen via Nets Branch Sweden AB. Nets krypterar trafiken och säkerställer att informationen som matas in skickas krypterat. Detta för att dina kortuppgifter aldrig ska hamna i fel händer. Nets är en av de största aktörerna på marknaden och granskas löpande av Visa och Mastercard för att hålla högsta kvalitet vad gäller säkerhet.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning sker till BankGiro-konto. Vid betalning är det viktigt att du alltid uppger namn och ordernummer så att vi kan identifiera din beställning. Så fort din betalning har registrerats på vårt BG-konto skickas din beställning. Detta brukar ta c:a 2-3 bankdagar från betalningstillfället.

Bankgiro: 544-5176 (Teknikmannen Väst AB)

 

Leverans och installation

 • Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Vi erbjuder olika leveransalternativ beroende på vad du köper från oss. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder och beräknade leveranstider kan du hitta på Webbplatsen. Observera att leveranstiderna är ungefärliga och att avvikelser kan förekomma.

 

 • Om du har köpt installation av en produkt så sker installationen efter att du har mottagit produkten ifråga. Vi kommer i så fall att kontakta dig för att komma överens om datum för installation. Datum för installation beror på ort för installation och tillgänglighet för personalen som ska utföra installationen.

 

 • Enligt F-gasförordningen (517/2014) får icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat enligt reglerna i förordningen. Om vi skulle välja att sälja utrustning till dig som omfattas av detta krav utan att du samtidigt köper installation genom oss är du skyldig att på begäran tillhandahålla installationsföretagets namn, dess certifieringsnummer samt eventuella övriga uppgifter som rimligen kan begäras för att verifiera företagets certifiering innan din order kan slutföras.

ROT-avdrag

Vid beställning av tjänst vars arbetskostnad delvis betalas genom utnyttjande av ROT-avdrag ansvarar du för att förutsättningarna för att Skatteverket ska bevilja ROT-avdraget är uppfyllda. För det fall Skatteverket efter vår begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning har vi rätt att omgående fakturera dig återstående del av arbetskostnaden. Du är således betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas inom 10 dagar från fakturering. Mer information om ROT-avdrag finner du på vår Webbsida.

ROT-avdrag vid installation av värmepump

När du beställer en värmepumpinstallation från oss kan du utnyttja rotavdraget. På så vis återbetalas 30 % av ARBETSKOSTNADEN av Skatteverket. Du kan använda ROT-avdraget när du köper installation av luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar.

ROT-avdraget gäller bara kostnader för arbete utfört i enskilt ägd bostad. Du kan alltså inte utnyttja ROT-avdraget för bostäder du hyr av annan part. Varken material eller resekostnader är avdragsgilla i samband med installationen.

Schablonbelopp

Obs! Nedan kommer uppdateras direkt när Skatteverkets nya schablonregler kommer.

Det finns två alternativ vid värmepumpsinstallationer.

Antingen ges du en totalsumma för pump och installation och gör ett schablonavdrag för den delen skatteverket beräknar vara arbetskostnad, alternativt delar du upp kostnad för värmepump och installation för sig och gör avdrag på arbetskostnaden för sig.

För bergvärmepumpar används alltid Skatteverkets schablonbelopp. Skatteverket räknar med att 35 % är arbetskostnad vid installation av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme, jordvärme, sjövärme).

Du får sedan göra skatteavdrag på 30 % av schablonbeloppet, dvs 10,5 % av den totala kostnaden för både pump och installation.

Läs mer här

Räkneexempel för värmepump

Nedan kan du se ett räkneexempel på hur rotavdraget fungerar vid en luft-luftvärmepumpsinstallation:

Pris för installation och värmepump: 17 320 SEK

Varav arbetskostnad: 5 400  SEK

Material: 320kr

Rotavdrag (30 % av arbetskostnaden) Svealand/Götaland: 5 400 x 0,3 = 1 620 SEK

Du betalar: 17 320 – 1 620 = 15 700 SEK

Räkneexempel på en bergvärmepumpsinstallation med schablonavdrag:

Totalkostnad för luft-vattenvärmepump och installation: 150 000 SEK

Schablonbelopp 150 000 x 0,35 = 52 500 SEK

Rotavdrag (30 % av schablonbeloppet): 52 500 x 0,3 = 15 750 SEK

Du betalar: 150 000 – 15 750 = 134 250 SEK

Så fungerar ROT-avdraget

Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan användas vi t.ex. reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du köper en installation av Teknikmannen har du rätt att göra ROT-avdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden.

För att beviljas ROT-avdrag krävs dock att ett par kriterier är uppfyllda

Kan jag få ROT-avdrag?

Gränsen för de belopp du kan göra rot- och rutavdrag för ligger idag på 100 000 kr /år, alltså 50 000 kronor i skatteavdrag.

Skatteverket ställer följande krav på dig som ska göra ROT-avdrag:

 • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.
 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum.
 • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal.
 • Du måste själv ha betalat för tjänsten.
 • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt.
 • Företaget som utför arbetet måste ha F-skattsedel.

ROT-avdraget får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. Du har inte rätt att göra avdrag för arbete utfört i hyresrätt. För bostadsrätter kan du enbart beviljas rotavdrag för arbete som utförs inomhus.

ROT-avdrag gemensamt

Om du äger din bostad gemensamt med någon annan person, kan ni ansöka om gemensamt ROT-avdrag. Då kan ni beviljas skatteavdrag för arbetskostnader som totalt uppgår till 200 000 svenska kronor (d.v.s. 100 000 x 2).

Hur går det till?

Rotavdraget sköts enligt fakturamodellen. Det betyder förenklat att Teknikmannen ansöker om avdraget åt dig och drar av beloppet på fakturan i förväg, alltså redan när fakturan ställs ut. Du behöver alltså inte skicka in någon ansökan själv.

Det är dock väldigt viktigt att du anger rätt uppgifter i samband med din betalning. Vi behöver en korrekt fastighetsbeteckning och ditt personnummer för att kunna ansöka om beloppet. Om du inte har dina uppgifter tillgängliga vid tillfället för beställning går det bra att komplettera med dessa uppgifter i efterhand. Ansökan om avdraget sker först efter utförd installation eller när beloppet finns på Teknikmannen bankkonto.

Skulle din ansökan avslås av Skatteverket försöker vi reda ut vad som gått fel. Är det så att du redan utnyttjat maxbeloppet eller ej har rätt att göra avdrag faktureras du det innestående beloppet i efterhand. Det är därför viktigt att du är säker på att du kan beviljas ROT-avdrag när du beställer.

Servicepaket för värmepump

 • Vi erbjuder dig som kund att köpa servicepaket vid beställning av värmepumpar som innefattar följande moment: Läckagesökning, efterdragning av el, kontroll av dräneringsvattenflöde, vibrationskontroll, mätning av lufttemperaturer, strömförbrukning och luftflöden, rengöring av innerdel med ångtvätt, rengöring av fläkthjul samt grovrengöring av utedel.

 

 • Om du har köpt till servicepaket för en värmepump så ingår tre servicetillfällen – ett per år – med det första tillfället inom ett år från inköpsdatum. Du betalar den totala avgiften för dessa tre servicetillfällen i förskott tillsammans med och på samma sätt som du betalar för värmepumpen. För att utnyttja servicen behöver du kontakta oss för att komma överens om datum och tid för respektive servicetillfälle.

 

 • Rätten till respektive servicetillfälle förfaller 1 år, 2 år respektive 3 år från inköpsdatum om du inte kontaktar oss för att boka in service eller om du inte är hemma för att släppa in serviceteknikern vid överenskommen tidpunkt (och inte har avbokat minst 24 timmar i förväg) förfaller din rätt till aktuellt servicetillfälle utan rätt till återbetalning av hela eller del av serviceavgiften. Vi kommer att skicka en påminnelse om att boka service antingen per post eller e-post med användning av de kontaktuppgifter som du har gett oss ca tre månader innan ett servicetillfälle förfaller. Det är ditt ansvar att se till att vi har korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

Ångerrätt (gäller enbart konsumenter)

 • Vid köp av en produkt eller tjänst från Webbplatsen har du rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt för att ångra köp av en produkt måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten och om du vill ångra köp av en tjänst så måste du meddela oss inom 14 dagar från att vi har bekräftat din beställning (”Ångerfristen”).

 

 • Du har rätt att öppna eventuell produktförpackning och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den utan att detta påverkar din ångerrätt. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Teknikmannen rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Teknikmannen ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

 

 • Vänligen notera att om din beställning omfattar utförande av en tjänst (t.ex. installation) gäller inte ångerrätten i denna del om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att utförandet av tjänsten påbörjas innan Ångerfristen har löpt ut. Om tjänsten på din uttryckliga begäran helt eller delvis har utförts under Ångerfristen har vi rätt till en proportionell andel av det avtalade priset.

 

 • Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Teknikmannen innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer och e-postadress samt vilka produkter el. tjänster du ångrar. Meddelandet kan t.ex. skickas via post eller e-post till den adress som anges på Webbplatsen. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

 

 • Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

 

 • Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också eventuella leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi har rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Garanti

 • Om en produkt omfattas av garanti framgår detta tillsammans garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.

 

 • För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.

Reklamation

Om du önskar göra gällande fel i vara eller utförd tjänst ska du kontakta Teknikmannen så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Ansvar vid köp av näringsidkare

Vid köp för ändamål som har samband med näringsverksamhet ansvarar Teknikmannen inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst, nytta eller annan affärsförlust som du kan tänkas göra, skada som inte rimligen kunnat förutses av Teknikmannen, ekonomisk skada hos dig och inte heller för följdskada hos dig eller skada hos tredjeman.

Tvister

Tvister som uppstår mellan Teknikmannen och dig som gör en beställning från Webbplatsen ska slutligt avgöras genom svensk domstol med Vänersborgs tingsrätt som första instans.